Reflexní masáže chodidel

Reflexní masáž využívá skutečnosti, že všechny orgány mají na chodidle své reflexní místo (reflexní plošku). Tam se dobře zrcadlí jejich stav. Ploška při zmáčknutí okamžitě reaguje na dysfunkci orgánu zvýšenou citlivostí nebo přímo bolestí. Na reflexní plošky na chodidle působíme tlakem prstů s cílem obnovit v jednotlivých orgánech tok životní energie, což přináší úlevu.

Výhodou reflexní masáže je, že ji lze používat nehledě na zdravotní kondici či stádium nemoci. Kromě jiného ji naše chodidla, na které jsou jinak kladené značné požadavky, vnímají velmi příjemně a pozitivně.